Výmena ležatých rozvodov vody, plynu, kúrenia, kanalizácie a vzduchotechniky

Ležaté rozvody, ich výmena, čiastkové opravy a prvomontáže.


Ležaté rozvody, ich výmena, čiastkové opravy a prvomontáže.

Ležaté rozvody, zásobujú médiami stúpačky od hlavných prípojok. Za ležaté rozvody sa považujú rozvody od prípojky na päte objektu až po pripojenie stúpacích rozvodov. V bytových domoch ide ešte o spoločné zariadenie domu. 

Pri návrhu menovitej svetlosti ležatých rozvodov je nutné stanoviť výpočtový prietok, dimenzovanie a trasovanie ležatých rozvodov s dopojením do stúpacích rozvodov. Pri rekonštrukcii ležatých rozvodov studenej vody aj s dopojením do hydrantovej sústavy bytového domu. V neposlednom rade je dôležité upozorniť Vlastníkov bytov na potrebu realizácie hydraulického vyregulovania cirkulácie TÚV, ktoré štandardne vykonávame súčinne pri rekonštrukcii ležatých rozvodov TÚV.

Správne použitie tvaroviek na dopojenie z ležatého rozvodu do pôvodných pozinkovaných stúpacích rozvodov je neodmysliteľnou súčasťou nášho cenového návrhu. Je nevyhnutné, aby sa venovala pozornosť prechodom z materiálov, napríklad nerez na pozinkované potrubie, z dôvodu možnej galvanickej korózie existujúcich stúpacích rozvodov.

Príklad realizácie :

  • ležatých rozvodov SV, TUV, cirkulácie TUV v plasthliníkovom materiály UPONOR MLC alebo UPONOR RISER,
  • ležatých rozvodov plynu v materiály VIEGA Profipress G,
  • ležatých rozvodov kanalizácie v materiály UPONOR Decibel,